ตารางเทียบความต่างซ่อมโครงสร้าง วัสดุ อีพ๊อกซี vs ซีเมนต์ฉาบ

คุณสมบัติอีพ็อกซีฉาบซ่อมโครงสร้างปูนซีเมนต์ฉาบซ่อมโครงสร้าง
ลักษณะสินค้า
เนื้อวัสดุอีพ็อกซีในรูปของเหลวปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับคอนกรีต
วิธีการใช้งาน-ใช้ปืนฉีดอัดเข้าไปซ่อมรอยร้าวในโครงสร้างได้ดี – นำมาผสมกับทรายเป็นอีพ็อกซีมอร์ต้าร์ฉาบซ่อมโครงสร้างได้-นำมาผสมกับน้ำในสัดส่วนตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ เพื่อฉาบซ่อมโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหาย
ความสามารถในการรับกำลังสูงกว่า(รับกำลังอัดได้สูงกว่า 1000 KSC)ต่ำกว่าอีพ็อกซี
ความแข็งแรงสูงกว่าต่ำกว่าอีพ็อกซี
ราคาแพงกว่าถูกกว่าอีพ็อกซี
ลักษณะโครงสร้างภายหลังซ่อมแซมมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกับโครงสร้างเดิมที่เป็นคอนกรีตมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกับโครงสร้างคอนกรีตเดิมเนื่องจากพื้นฐานเป็นปูนเหมือนกัน
Shopping Cart
Scroll to Top